• MONDAY

  8:15-9:15am Brazilian Jiu Jitsu - GI

  4:15-5:15pm Kids Brazilian Jiu Jitsu

  5:15-6:15pm Fundamentals Gi BJJ

  6:15-7:15pm Brazilian Jiu Jitsu - GI

  7:15-8:00pm Sparring

 • TUESDAY

  12:30-1:30pm Brazilian Jiujitsu - Gi

  4:15-5:15pm Kids Brazilian Jiu Jitsu

  5:15-6:15pm Fundamentals NOGI 

  6:15-7:15pm Adult NOGI

  7:15-8:00pm Sparring

 • WEDNESDAY

  8:15-9:15am Brazilian Jiu Jitsu - Gi

  4:15-5:15pm Kids Brazilian Jiu Jitsu

  5:15-6:15pm Fundamentals Gi

  6:15-7:15pm Brazilian Jiu Jitsu - Gi

  7:15-8:00pm Sparring

 • THURSDAY

  12:30-1:30pm Brazilian Jiujitsu - Gi

  4:15-5:15pm Kids NOGI

  5:15-6:15 Fundamentals  NOGI

  6:15-7:15pm Adult NOGI

  7:15-8:00pm Sparring

 • FRIDAY

  8:15-9:15am Brazilian Jiu Jitsu - GI

  5:00-6:00pm Open Mat - GI

 • SATURDAY

  10:00am Brazilian Jiujitsu -Gi 

Copyright © 2018 662 Jiu Jitsu - All Rights Reserved.